LSM slangepumpe pumper madrester i Büttelborn

Ud fra et miljømæssigt synspunkt, er det svært at tro på de store mængder af mad der smides væk! I Büttelborn (ca. 35 km) syd for Frankfurt am Main samles årligt ca. 25.000 tons levnedsmidler og madrester sammen og bringes til firmaet Biolog i Büttelborn til videre forarbejdning. Anlægget får sine ”råstoffer” fra det omkringliggende opland, svarende til en omkreds på de omtrent 150 km fra anlægget.

Tørt brød, levninger fra storkøkkener, rådden frugt og grøntsager, mælkevarer som ikke er blevet kølet korrekt eller er blevet for gammelt, fejlproduktioner osv., alt ender her.

Efter modtagelsen fyldes alt i en stor tragt som indvendig mest minder om en stor kødhakker. Allerede nu er forrådnelsesprocessen godt i gang – stanken er svær at vænne sig til!! Godt blandet sammen ender det, som nu bedst kan beskrives som en ”grå grød” i en stor kværn. Efter kværningsprocessen bliver plast dele sorteret ud, magneter fanger metal dele og grøden flyder hen til en af de vigtigste komponenter i anlægget, en LSM100 slangepumpe fra LSM Pumper. Kun med den pumpe lader grøden sig effektivt pumpe videre i en af de 4 lager tanke.

Vi var heldige at træffe de to driftsledere Hr. Schütt og Hr. Klingbiel, hvorved vi kunne få et indblik i hvordan slangepumper fra LSM Pumper benyttes i praksis omkring håndteringen af madspild. Herunder er udvalgte citater fra deres erfaringer: 

- ”Vi har tidligere arbejdet med excenter snekke pumper, men dem var vi nødt til at skifte hver 3 – 4 uge. Selvom vi gør meget for at sortere plast, glas og metal dele fra, så kommer der mange helt små dele, og også knoglerester med igennem. Det kan excenter snekke pumpen ikke holde til”.

- ”Vi arbejder stadig med en excenter pumpe til at pumpe materialet fra lagertanken over i lastbilerne. Mens at pumpen er ny går det fint. Men efter 3 – 4 uger konstateres en fordobling pumpetiden. Så er det tid til en ny pumpe. Slangepumpen fra LSM arbejder derimod 6 – 7 måneder før en slange skal skiftes. Den koster ganske vist det dobbelte i forhold til excenter pumpen, men da den kører væsentlig længere uden reparationer har merprisen hurtigt tjent sig hjem. Det er også grunden til, at vi har bedt firmaet ledelse om tilladelse til at skifte den sidste excenter pumpe ud med en slangepumpe. Får vi det bevilget, sparer vi ikke kun penge men også meget til på reparationer. Det vil være dejligt...” 

Slutter de to driftsledere deres beretning om deres LSM pumpe.

Når det formalede affald er endt i en af tankene bliver det varmebehandlet. Hele tankens indhold skal over 70° celsius i mindst 1 time. Så er alle kim ødelagt og affaldet kan sendes til videre forarbejdning. Typisk til forgæring i et biogasanlæg eller til kompostering. 

Udarbejdet i samarbejde med www.biolog-gmbh.de


Artiklen er udarbejdet af Henning Andersen, LSM Pumpen GmbH.

Klar til at finde løsningen?

Kontakt

Kom med dine udfordringer. Vi sparrer og hjælper dig videre.

Back to top