At pumpe gylle over lang afstand

Det er alment kendt, at kvæggylle er svært at pumpe og dermed også svært at beregne pumpekapacitet, når det skal pumpes over lang afstand, men efter Fair Oaks projektet i USA har vi oplevet, at det KAN lade sig gøre, og der er en overvældende interesse herfor.

Vi arbejder allerede på en håndfuld andre projekter i USA, men vi ved også, at der er stor interesse for netop at kunne pumpe gylle over lang distance andre steder i verden. Vi vil derfor gerne dele disse erfaringer her.

LSM Pumps & Fair Oaks Farm USA

Fair Oaks Farms Indiana er én af de største kvæggårde i USA med 36.000 malkekøer, 35.000 acres eller 14.000 hektar fordelt på 8 ejendomme.

LSM Pumper har egen afdeling i USA, og vores mand kom i snak med den daglige leder af biogas-anlægget på Fair Oaks, som fortalte, at de havde forsøgt at pumpe gyllen fra en af de mange stalde til biogasanlægget, en strækning på 3 km, dog uden held. For 10 år siden havde de gravet en 6" rørledning ned og forsøgt sig med et hav af forskellige pumper. Den sidste udvej ville være en højtrykspumpe med ca. 300 hk motor, hvilket ikke er attraktiv i biogas sammenhæng for energiudregningen og naturligvis energiforbruget generelt.

Efter lidt intern snak i LSM besluttede vi os for at tilbyde kunden ved Fair Oaks en LSM 125 slangepumpe - i en lettere forstærket udgave på lejevilkår - med den aftale, at de kunne købe pumpen, når de var tilfredse med resultatet.

August 2022 var pumpen i drift og beviste, at den kunne pumpe gyllen de 3 km kun med en 22 Hk motor. Kunden købte selvfølgelig pumpen.

Sidenhen har vi fintunet og opgraderet denne installation ved at sætte en booster pumpe ind halvvejs, hvorved de dog kun kan pumpe ca. 40 % mere, men stadig med et meget lavt energiforbrug.

Der arbejdes i øjeblikket på at opgradere hos Fair Oaks med endnu 2 stk. LSM125 slangepumper, hvor de vil pumpe gylle langdistance fra 2 andre gårde, så de undgår at flytte gyllen med traktorer og gylletanke. De forventer projektet færdig i 2024.

Alt gyllen samles i en lagune, der kan rumme tusind m3 gylle. Lagunen er placeret i en åben stald. Her samles således gylden, der pumpes direkte med vores LSM125 pumper - og gylle fra de nuværende 6 andre gårde. Gyllen fra de 6 gårde køres i pendulfart til lagunen med traktor/vogn. Ved lagunen placeres 3 stk. LSM100 slangepumper. De 3 pumper flytter i døgndrift gyllen fra de 36.000 kører direkte ind i reaktoren via en varmeveksler.

Udover at være mælkeproducent har Fair Oaks også egen tankstation, besøgscenter, hvor 500.000 turister besøger dem årligt, eget hotel og restaurant, og naturligvis et biogasanlæg, der behandler den store mængde gylle fra de mange køer, og de producerer ca. 80.000 m3 biogas i døgnet.

Omkring forfatteren

LSM Pumper

LSM Pumper, verdens største slangepumper

Klar til at finde løsningen?

Kontakt

Kom med dine udfordringer. Vi sparrer og hjælper dig videre.

Back to top